Coraz więcej par w Polsce podejmuje decyzję o rozwodzie. Rozwód to jednak nie tylko rozwiązanie zawartego małżeństwa, ale także konieczność podziału majątku, ustalenie opieki nad dziećmi. Kwestią często poruszaną podczas przygotować do rozwodu jest rozwód a kredyt hipoteczny. W jaki sposób banki rozwiązują to zagadnienie?

Rozwód a kredyt hipoteczny – sprawa obojga małżonków

Rozwód jest procesem, w którym rozwiązywane jest małżeństwo oraz ustaje wspólnota majątkowa (o ile wcześniej nie podpisano intercyzy). Od momentu orzeczenia rozwodu nabywane przez nas przedmioty nie wchodzą już do wspólnoty majątkowej. Rozwód a kredyt hipoteczny to kwestia niezwykle ważna, zarówno dla samych małżonków, ale też dla banków, które kredytów udzielają. Zgodnie z prawem, kredyt zawarty na nazwisko obu małżonków w przypadku rozwodu nadal obowiązuje. Oznacza to dokładnie to, że małżonkowie – również po rozwodzie – zobligowani są do spłat kolejnych rat zaciągniętego kredytu zgodnie z harmonogramem. Podczas rozwodu jak i po nim małżonkowie są zobowiązani do spłacania rat, istnieje jednak możliwość przepisania kredytu na jednego z małżonków. Aby do tego doszło konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody z banku oraz oczywiście zgody obu współmałżonków.

Rozwód a kredyt hipoteczny – jedna z wielu kwestii do ustalenia

Proces rozwodowy dla wielu osób jest niezwykle trudnym czasem – warto zadbać o to, aby uprościć go w jak największym stopniu. Wiele par decyduje się na skorzystanie z pomocy mediatora, który pozwala na ustalenie między małżonkami najważniejszych kwestii (np. dotyczących podziału majątku). Pomoc mediatora może znacząco skrócić czas procesu rozwodowego. Podczas trudnych spraw rozwodowych może być zasadne zatrudnienie doświadczonego adwokata, który będzie dbał o interesy i dobre imię swojego klienta.

 

 

 

Comments are closed.