Przygotowując się do sprawy rozwodowej często nie wiemy, czego spodziewać się w sądzie i czy pomoc adwokacka jest nam potrzebna. Okazuje się, że każdy rozwód jest inny, przez co musimy podejść do tematu bardzo indywidualnie. Jakie są powody rozwodów? Czy rozwód można dokładnie zaplanować?

Niewierność małżeńska, przemoc, różnice nie do pogodzenia – przyczyny

Przyczyny rozwodu mogą mieć różnorodne podłoże – wśród najczęściej podawanych powodów na pismach rozwodowych wymienia się „różnice nie do pogodzenia”. Termin ten jest niezwykle pojemny i często małżonkowie chcą za nim ukryć prawdziwe powody rozpadu małżeństwa. W trakcie rozprawy rozwodowej tak czy inaczej będą oni jednak musieli bardziej szczegółowo opisać, dlaczego wniosek taki został złożony. Pod pojęciem „różnic nie do pogodzenia” często kryją się różnice światopoglądowe czy różnice w wyznawanej wierze. Dalej wymienia się również chęć lub niechęć do posiadania dzieci – kwestia ta nierzadko omawiana jest przez pary dopiero po ślubie. Powodem rozwodu jest również niewierność małżeńska – w tym przypadku rozwód może być orzekany ze wskazaniem winnego rozpadu małżeństwa. To podstawa do roszczeń o alimenty. Przyczyną rozwodów jest również przemoc w rodzinie – może być ona zarówno fizyczna, jak i psychiczna. 

Rozwód za porozumieniem stron, z orzekaniem o winie… 

W zależności od sytuacji małżonków możliwe jest szybkie osiągnięcie rozwodu – wymaga to jednak porozumienia między małżonkami, również podjęcia mediacji z profesjonalnym mediatorem – dowiadujemy się na stronie adwokat-katowice.info.pl. Jeśli małżonkowie nie potrafią wspólnie wypracować kompromisu mediacje mogą zostać zasądzone. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie możliwe jest powoływanie świadków, którzy będą zeznawać. 

Comments are closed.